World AIDS week

Česká republika je zemí, kde HIV pozitivních pacientů za poslední roky rapidně přibývá, stejně jako je tomu v celé Evropě. V roce 2014 bylo podle WHO nově diagnostikováno 142 000 lidí, což je nejvyšší kdy dosažené číslo. Ačkoli je na tom střední Evropa v porovnání se zbytkem kontinentu lépe, počet diagnostikovaných se i zde zdvojnásobil. Hlavním problémem je zanedbaná prevence, nevědomost, lehkovážnost a neznalost veřejnosti o přenosu infekce. Brzká léčba je přitom žádoucí jak z pohledu pacienta, tak z pohledu šíření infekce. Pozdě diagnostikovaných je ale v této chvíli 48 % pacientů. Proto je v současnosti hlavním cílem zlepšit možnosti diagnostické a informovat veřejnost. Přispějme tím, co můžeme nabídnout a zapojme se do vytváření společnosti bez předsudků.