SPC Leadership Camp 2015

 

 

Úžasná partia študentov farmácie zo štyroch rôznych krajín, naprieč všetkými ročníkmi sa v Brne stretla, aby sa zdokonalila vo svojich "mäkkých znalostiach a schopnostiach" (z angl. softskills), našla nových priateľov a upevnila dobré vzťahy medzi študentskými organizáciami.

Celkovo sme mali na Campe 34 účastníkov, ktorých sme vďaka úžasnej podpore zo strany univerzity mohli ubytovať u nás v areáli kampusu VFU. Rovnako aj program, ktorý zahrňoval intenzívne softskillové tréningy, spoznávacie hry, či zaujímavý TEDx večer sa konal na univerzite. 

Svojho prvého SPC campu som sa zúčastnila ako člen organizačného tímu. Tréningy nám zabezpečili vyškolení členovia Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA): David Čechlovský a Jakub Weber z Hradca Králové, Justyna Skowyra z Poľska a naši noví tréneri Vojta Ondra a Ivan Stupák. Všetky tréningy, rovnako ako celý program SPC prebiehali v angličtine.

Prvý deň bol program voľnejší, určený predovšetkým na zoznámenie a osmelenie sa všetkých účastníkov. Večer bol venovaný spoznávacím hrám, ktoré boli súčasne zamerané na naše prezentačné a komunikačné schopnosti.

V sobotu sa však začalo naplno hneď od rána. Študenti boli rozdelení do skupín na základe predchádzajúcich skúseností a znalostí. Tí, ktorí sa zúčastnili tréningu po prvý krát, začali základnou témou Komunikácia a spätná väzba. Pre skúsenejších účastníkov bol pripravený tréning na tému Skupinová dynamika.

 Každý tréning bol rozdelený do dvoch 90 minútových blokov s prestávkami na doplnenie kofeínu a energie. Tréningy sa niesli v pohodovej a priateľskej atomosfére, študenti sa veľmi aktívne zapájali a ochotne spolupracovali. Popoludňajšia séria tréningov bola venovaná téme Verejného vystupovania a prejavu, kedy sme si veľmi interaktívnym spôsobom osvojili základné pravidlá a tipy, ktoré by mal poznať každý dobrý rečník. Po teoretickom úvode natočil každý účastník minútové video so svojim prejavom, na ktorom sme mohli potom ohodnotiť svoje klady i nedostatky. Tí smelší mohli následne nové znalosti využiť a prihlásiť sa na večerné TEDx Talks. Tento vo svete stále populárnejší projekt umožňuje podeliť sa s ostatnými o svoj názor, skúsenosť alebo udalosť, ktorá ovplyvnila alebo úplne zmenila váš život.

 

 Ešte pred TEDx sme si spravili krátku prehliadku mestav historickej časti Brna a ochutnali tradičné české dobroty na práve prebiehajúcom festivale jedla. Náročný, ale skvelý deň sme zakončili na International night (Medzinárodná noc), kedy si účastníci z jednotlivých krajín pripravili stánky so svojim typickým národným jedlom. Tí kreatívnejší sa obliekli do národných farieb svojej krajiny, dokonca nás naučili tradičné piesne a tance.

V nedeľu sme znova pokračovali edukačným programom. V dopoludňajšom bloku sme sa venovali témam Organizovanie času a Projektový management. Nepochybne užitočné tréningy, nielen pre každého študenta. Veď dobre si rozplánovať čas býva niekedy ťažšie ako pripraviť sa na skúšku! :) Na tréningu Projektový management bolo úlohou účastníkov vytvoriť v skupinke projekt a v krátkom čase premyslieť jeho zámer, rozpočet a časový rozvrh. Takýto spôsob práce nám umožnil implementovať poznatky z predchádzajúcich tréningov, prinútil nás ku kreativite a spolupráci. Popoludní sme si povedali niečo o tom, čo to znamená a ako má správne vyzerať vyjednávanie, diskutovanie a hľadanie kompromisov na tréningu Jednanie (Negotiations). Druhý tréning v tomto bloku – Líderstvo (Leadership) bol určený pre tých, ktorí sa chceli naučiť ako byť dobrým vodcom. Nedeľný program sme zakončili krátkym odreagovaním pri volejbale a rozlúčkovou večerou v príjemných priestoroch reštaurácie v centre mesta.

Posledný deň sme sa venovali tomu, ako si udržať pozitívne myslenie a motiváciu. Tieti dva vynikajúce tréningy boli viac než ideálnym zakončením SPC, po ktorom sa nedalo odchádzať inak ako s úsmevom na tvári a riadnou dávkou energie a nadšenia.

SPC Leadership Camp sa koná pravidelne v jednej zo zúčastnených krajín. Budúci rok bude jeho organizátorom poľská študentská farmaceutická asociácia Mloda Farmacia (Young Pharmacy Poland).

SPC je úžasná príležitosť pre osobný rast a rozvoj, akýsi  vlastnej motivácie a sebadôvery, a zároveň projekt, ktorý spája aktívnych mladých farmaceutov a formuje nové priateľstvá.

Zapojiť sa môže úplne každý, kto prejaví aspoň malé úsilie a skutočne to stojí za to! Hoci len štyri dni, ale viem, že sa mi vryjú hlboko do pamäte.

Srdečná vďaka patrí Veterinárnej a farmaceutickej univerzite za podporu a poskytnutie priestorov, vedeniu farmaceutickej fakulty VFU a hlavnému organizátorovi Filipovi Kňažekovi.

 

Za USF,

Romana Blažejová

Člen organizačného tímu SPC Leadership Camp 2015