Vilius Savickas - návštěva z Brightonu

 

V dňoch  3. - 4.10.2015  zavítal na Veterinární a farmaceutickú univerzitu v Brně známy klinický farmaceut Vilius Savickas pôsobiaci na University of Brighton.

Okrem vyučovania budúcich farmaceutov, kde sa zameriava najmä na uplatnenie nabodubnutých vedomostí v praxi, vykazuje aj činnosť klinického farmaceuta v dvoch nemocniciach - Royal Sussex County Hospital a Princess Royal Hospital. Nedávno vydal knihu s názvom Student Success in the Prescribing Safety Assessment (PSA) a spolupracuje aj na rôznych projektoch, napr. WELCOME project.                                             

V sobotu (3.10.2015) sa konala prednáška na tému  Budoucnost farmacie v 21. století se zaměřením na klinickou farmacii. Počas jeho výkladu sme sa dozvedeli, čo v skutočnosti klinická farmácia je, čo všetko obnáša cesta za týmto povolaním a zistili sme, že školský systém výuky budúcich farmaceutov vo Veľkej Británií je dosť odlišný od toho nášho.

Pre porovnanie – u nás je farmácia päťročné štúdium so zameraním na klasické farmaceutické vedné disciplíny (farmakognózia, farmakológia), kedy v rámci piateho ročníka absolvujeme polročnú prax, štátne skúšky a obhajobu diplomovej práce. Vo Veľkej Británií štúdium trvá štyri roky a vo vysokej miere sa sústreďuje na využitie poznatkov v praxi. Piaty rok predstavuje absolventskú prax. zdroj: prednáška Future of Pharmacy education by Vilius Savickas

Akreditovaný program studia farmacie v Brightonu. (zdroj: přednáška Future of Pharmacy education by Vilius Savickas )

V neposlednom rade nás pán Savickas oboznámil so zaujímavými informáciami a ukázal nám predpokladanú budúcnosť povolania farmaceuta. Na záver prišiel čas aj na diskusiu a po nej nasledovala sightseeing po Brne, ktorú zorganizovali študenti z USF VFU.

V nedeľu (4.10.2015) prebiehal workshop podobajúci sa výukovému systému v Brightone na tému Lékové interakce. Trochu som sa tohto workshopu obávala, keďže ešte nemám dostatočné vedomosti ohľadom danej tématiky (aktuálne som v treťom ročníku), ale nakoniec to dopadlo nad moje očakávania.

Na simulovaných scénkach sme si mohli precvičiť komunikáciu medzi pacientom a farmaceutom s dôrazom na získanie čo najväčšieho počtu informácií o pacientovi, ďalej na modelovej diagnostike a medikácii pacienta sme dokázali  spoločne nájsť nežiadúce liekové interakcie a nahradenie ich inou liečbou.

Po workshope sme sa šli poriadne najesť pravej českej kuchyne, kde sme sa opäť dozvedeli zopár noviniek od pána Savickasa.

Celkovo tento  víkend hodnotím veľmi kladne. Som rada, že som sa mohla niečo nové naučiť, oboznámila sa ako to chodí v iných krajinách a zistila, že pán Savickas je veľmi zaujímavý, ukecaný a energický človek, vďaka ktorému som cez víkend v škole nezaspala ani na sekundu.