Evropský antibiotický den 2013

 

Začiatok akcie nastal krátko po 8:30. Na Náměstí svobody vyrástol stan a študenti sa v bielych plášťoch rozpŕchli medzi ľudí, kde poskytovali užitočné rady o tom, ako správne užívať antibiotiká a pozývali verejnosť na prednášku, ktorá sa konala ďalší deň.

Počas dňa navštívil "hlavný stan" aj Český rozhlas, ktorému bolo poskytnuté krátke interview ohľadom EAAD.

Všetci organizátori akcie – študenti boli skvele naladení a pripravení znášať vrtochy počasia a nevôľu ľudí. Oslovení ľudia nakoniec príjemne prekvapili. Boli milí, zvedaví a radi si vypočuli informácie o tom ako rozumne užívať antibiotiká. Predsa len – antibiotiká sú dobrý sluha, ale zlý pán.

Študenti sa často stretávali s dotazmi, s výrazmi pochopenia a poučenia a aj pochvalami za to, čo robili. Chvíľami bolo pri stánku toľko ľudí, že sa študenti ani nestíhali všetkým venovať. Samozrejme, prišlo aj na stretnutie s ľuďmi, ktorí nemali čas, nechceli si nič vypočuť a nezaujímalo ich vlastné zdravie. Akcia bola predčasne ukončená kvôli poveternostným podmienkam ale napriek tomu bolo počas akcie celkovo oslovených asi 500 ľudí a ďalších 900 ich bolo pozvaných na prednášku.

V utorok 19.11.2013 sa konala v areáli Veterinární a farmaceutickej univerzity prednáška, nadväzujúca na EAAD. Prednášať prišla PharmDr. Alena Petříková z České lékárnické komory. Prednáška bola určená predovšetkým pre neodbornú verejnosť a hovorilo sa aj o tom, čo je to antibiotická rezistencia, prečo sú antibiotiká zbytočné na chrípku a nachladnutie a ako môžeme týmto ochoreniam predchádzať.

Organizátori ohodnotili akciu ako veľmi úspešnú a veria, že akcia prispeje k zvýšeniu miery informovanosti verejnosti ohľadom správnej antibiotickej politiky, zníženiu trendu stúpajúcej rezistencie a poklesu predpisovaných množstiev antibiotík.