Návštěva BENU na FaF VFU

Přivítali jsme předsedu představenstva BENU pana Rudolfa Matějku, regionálního manažera pro Českou republiku pana Karla Pavláska, generálního ředitele BENU Switzerland pana Bogdana Ljubibratice, personalistu BENU Switzerland Richarda Bardyho a majitele lékárny, pana Ľuboslava Jandela.

Pánové přijeli dobře naladěni a se zaujetím jim naslouchala plná posluchárna studentů z různých ročníků. Jejich vyprávění byla velmi zajímavá. Kromě představení toho, jaké mají absolventi farmaceutických fakult možnosti, nám pánové taktéž nezapomněli předestřít i způsoby, jak lze získat zaměstnání ve Švýcarsku, především v německy mluvící části. Protože lékárenské řetězce často bývají velmi diskutovaným tématem, tak nebylo vůbec špatné smět alespoň trochu nahlédnout do systému řetězce jiného evropského státu. Prezentace byly doplněny i o jejich vlastní zkušenosti a zážitky. Nebránili se ani všetečným dotazům, na které ochotně odpovídali.

Myslím, že tato přednáška byla přínosná pro všechny posluchače. Tato návštěva byla zprostředkována vedením fakulty a Unie studentů farmacie pomohla s její propagací. Za tuto poučnou zkušenost děkujeme především panu proděkanovi, Doc. Ing. Jiřímu Dohnalovi, CSc., MBA a doufáme, že to nebyla poslední akce tohoto druhu.