Den Zentivy 2014

Snahou společnosti Zentiva je, aby přednášeli jak lidé z farmaceutického prostředí, tak i z jiných oborů vědy. Právě rozmanitost celé akce i nabízených témat je hlavním důvodem, proč jsou akce každoročně velmi hojně navštěvované a mají velký ohlas u studentů.

V minulých ročnících se události zúčastnili např. prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., který přednášel na téma „Současné možnosti systémové léčby nádorových onemocnění“ nebo prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., který prezentoval přednášku na téma účinků placeba.

V letošním roce přijal pozvání Zentivy prof. MUDr. Miroslav Hirt, CsC., přednosta Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně, který si pro studenty zvolil velmi populární téma „Alkohol ve forenzní praxi“. Kromě pana profesora vystoupili v rámci akce také zaměstnanci společnosti Zentiva, konkrétně PharmDr. Jan Röder z oddělení Portfolio Building, který studentům přiblížil letošní novinky v Zentivě a MUDr. Tomáš Hauser z oddělení klinického vývoje s přednáškou o bioekvivalečních studiích. Celý program měl velmi pozitivní ohlas nejen mezi studenty, ale také mezi zástupci vedení farmaceutické fakulty.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, a pevně věříme, že i v příštím roce se nám podaří navázat na tento úspěch.