Proběhl XIX. Ples Farmaceutů

Osmadvacátého března slavila totiž Unie studentů farmacie na den přesně dvacáté výročí založení. Unie byla v roce 1994 založena paní, nyní již doktorkou, Lucií Nedopilovou, která letos přijala pozvání a výročního plesu se společně s manželem zúčastnila.

Před plesem tudíž musela proběhnout dokonalá příprava, v rámci Unie jsme vytvořili pracovní skupiny, každá z nich měla na starosti konkrétní úkoly a povinnosti. Právě díky tomuto rozvržení se nám podařilo připravit všechno včas a v odpovídajícím rozsahu. Děvčata z kreativního týmu krásně vyzdobila celé Semilasso obřími krabičkami léků, tým tomboly sehnal neuvěřitelný počet velmi hodnotných cen a party tým se zase postaral o to, aby se každý náležitě bavil.

V den plesu tedy bylo vše perfektně připraveno a my jsme jen čekali, až dorazí první hosté. Svou přítomností nás letos poctilo více než 20 čestných hostů, což je více, než kdykoliv dříve. Pozvání neodmítnul kromě paní doktorky Nedopilové například prezident České lékárnické komory – pan doktor Chudoba, náš děkan – pan doktor Parák, který pronesl úvodní projev a pomáhal s losováním tomboly (při níž nás všechny značně napínal!), dále děkan hradecké fakulty – pan doktor Šimůnek, naše bývalá paní proděkanka, nyní již prorektorka a zároveň čestná členka Unie, která stála při jejím zrodu – paní docentka Opatřilová, proděkan pro studenty – pan doktor Šaloun a proděkan pro vědu a výzkum – pan profesor Csöllei, čestní členové Unie – paní magistra Trojanová a paní (nebo lépe slečna) doktorka Alena Petříková. Účast takového počtu čestných členů nás velice potěšila.

Kromě čestných hostů z vedení univerzity i fakulty a z řad vyučujících jsme měli možnost hostit také zástupce studentských spolků z Hradce Králové i z Bratislavy, s nimiž udržujeme kontakt. Jsme rádi, že kvůli nám podnikli cestu „přes půl světa“!
V rámci programu nám předvedla ukázku standardních i latinskoamerických tanců taneční skupina Starlet, která roztančila celý sál. Co však skutečně všechny doslova zvedlo ze židle, byla naše fakultní skupina Postupné uvolňování, která si pro nás připravila spoustu skvělých písniček nejrůznějších autorů i žánrů, inu byli zkrátka skvělí. Kromě Postupného uvolňování nám celý večer hrála k tanci i poslechu hudební skupina M.E.Š., a pro ty, kteří preferují klasiku, hrála v restauraci cimbálová muzika Pajtáš.

Musím konstatovat, že tento oslavný ples se velice vydařil a věřím, že si všichni užili spoustu zábavy i milých setkání se spolužáky a dokonce i vyučujícími. Už se těšíme na příští ročník!

Za organizátory
Adéla Firlová