Nadnárodní studentská vědecká konference 2014

Celá akce začala 12.5. společenským večerem v hotelu Regina, který krátkým proslovem zahájil vedoucí vývoje léčiv ve společnosti Zentiva doktor Pavel Šebek. Zde se soutěžící mohli spolu seznámit a měli také prostor na rozhovory se samotnými organizátory a členy poroty. Atmosféra byla počas celého večera velice příjemná a uvolněná.

Druhý den již probíhal v sídle Zentivy, kde soutěžící postupně prezentovali své práce. Výsledky jejich výzkumů v sekcích biologické, chemické a další farmaceutické disciplíny hodnotily dvě odborné poroty složené ze zástupců jednotlivých fakult a společnosti Zentiva. Všechny práce byly na profesionální úrovni, a tudíž porotci neměli vůbec snadnou práci.
Mezi finalisty zabodovali i studenti naší fakulty!

Od porotců z řad fakult získali ocenění:
Martina Bugáňová - za svou práci na téma Syntéza a charakterizace prekurzorů nových inhibitorů histidindeacetyláz získala 3. místo v chemické sekci
Matěj Kovář - mukoadhezivní filmy s obsahem ciklopiroxolaminu - 2. místo v sekci dalších farmaceutických disciplín.

Ocenění od porotců ze Zentivy získali:
Martina Bugáňová - 2. místo v chemické sekci,
Šárka Mráčková se svou prací na téma Génový knock-in jako model pro studium bakteriální rezistence - 2. místo v biologické sekci
Matěj Kovář -  úžasné 1. místo v sekci ostatních farmaceutických disciplín.

Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem organizátorům, obzvlášť společnosti Zentiva, za poskytnuté zázemí, ceny pro vítěze a celkovou podporu profesního rozvoje studentů. Nemalý dík patří také všem členům odborných komisí, kteří též odvedli vynikající práci.

Všem zúčastněným děkujeme za krásné prezentace, výhercům blahopřejeme a těšíme se na příští ročník.

Za USF
Marek Janalík a Romana Blažejová