Report z Vítání prváků 2014

Vysokou školou začíná pro mnoho studentů nová etapa života. Nové prostředí, přátelé, zážitky. Začátky mohou být pro mnohé matoucí a těžké. Naštěstí ale, tak jako každý rok, pro nově příchozí uspořádala Unie studentů farmacie Vítání prváků. Celá akce probíhala víkend před začátkem semestru, tedy 13 a 14 září. Pro studenty prvních ročníků byly připraveny dárkové předměty, v podobě propisky, poznámkového bloku a odznaku. Mimo jiné si pro ně organizátoři nachystali mnoho aktivit v podobě her, přednášek nebo poznávání města Brna.

Registrace účastníků Vítání byla odstartována v sobotu v 13:00, překvapující bylo, že většina už byla na místě. Z jejich tváří bylo možné vyčíst mnohé, zvědavost, nadšení nebo také ostýchavost. Jakmile se všichni zaregistrovali, začala přednáška, vedl ji Michal Šebesta, nynější prezident USF, ale ještě na začátku vystoupil pan děkan MuDr. Tomáš Parák Ph.D., aby nové studenty povzbudil a pozdravil. Přednáška se poté týkala informací o Unii, co to je a co dělá. Ke konci se dostavila návštěva z Norska a posluchačům se dostalo informací ohledně EPSY - Evropské asociace studentů farmacie.

Velmi oblíbená hra o důvěře v kolektivPosléze byly pro účastníky připravené seznamovací hry, protože je důležité, aby spolu vycházeli v dobrém. Hry se týkaly pamatování jmen, důvěry v novém kolektivu a mnoho dalších věcí. Po hrách následovala přednáška ohledně studijního systému, který škola nabízí studentům, tu vedl Marek Janalík. Sobotní den byl zakončen klasickou PubTour, kdy studenti po skupinkách obcházeli brněnské hospody a dozvídali se další zajímavé informace ohledně dopravy v Brně, o předmětech a vyučujících a další zajímavosti, to vše příjemnou formou posezení u piva.

Neděle začala opět registrací, poté následovala přednáška, kterou vedla Adéla Firlová a Vojtěch Ondra, týkala se stravování studentů v Brně, vypisování indexu a mnohých užitečných věcí. Po této přednášce čekala prváky Nálevka, ve které do nich byly nalévány informace ohledně předmětů, které je ve stávajícím roce čekají. Po čase začínali mít všichni hlavu velkou jako balon, takže jim ani nevadilo, že začalo pršet. Mohli si alespoň na chvíli odpočinout a vstřebat informace. Oproti předchozím rokům, kdy se peklo selátko, byl letošní ročník jiný. Pro přítomné byl připravený hovězí guláš, který nejednomu vytvořil boule za ušima. Zbytek dne už byl pohodový a klidný. Narazila se bečka s pivem a limonádou a atrium SICu se rozléhalo mnohohlasným smíchem a křikem. Hrály se na naší fakultě tradiční pivní hry, povídalo se a užívalo zaslouženého odpočinku. V 19:00 se vyrazilo do klubu Topas, kde bylo letošní Vítání završeno a ukončeno.

Komu se povede jako prvnímu vypít pivo?Organizovat Vítání byla pro všechny dřina, ale odměnou je pozitivní odezva od ostatních a celková spokojenost. Svědčí o tom i to, že účastníci byli spokojení s průběhem akce, jejím organizováním a jejími organizátory, shodli se na tom, že jsou milí, pozitivní a velmi přátelští. Odvažuji se tedy prohlásit, že bylo Vítání více než povedenou akcí. Těšíme se na další roky a další podobné akce.

Za USF

Kateřina Bráchová

 

Fotodokumentaci naleznete na naší Facebookové stránce Unie ZDE