Den Zentivy 2015

V pondělí, dne 16. března 2015 se v budově Farmaceutické fakulty uskutečnil Den Zentivy. Zentiva, člen skupiny Sanofi, jako jedna z obrovských mezinárodních farmaceutických společností, v jejímž profilu můžeme naleznout například pět set milionů vyrobených balení ročně, třetí největší evropskou společnost v obchodu s generiky, výzkum a vývoj nových léků nebo také její velmi širokou oblast působení ve světě, představila osobnosti české vědy.

Náplní dne byly odborné přednášky. Úvodní přednáškou byla přednáška PharmDr. Miroslava Janouška, který podal základní všeobecné informace o společnosti Zentiva a skupině Sanofi Generics. Představil nám jednotlivé profily společností, jejich pole působení v různých zemích a v neposlední řadě také jejich výzkum a plány do budoucna. Další přednášku vedl PharmDr. Jan Röder. Ta se týkala současného stavu obchodu s generiky ve světě. Generika jsou v současné době velmi žádaná například v rozvojových zemích, které nemohou vynaložit velké množství financí do farmaceutického a vůbec celkově zdravotnického odvětví. Přednáška obsahovala také mnoho informací například o statistikách, vývoji nových generických léčiv a neposlední řadě vyzdvihovala význam generik v dnešním uspořádání světa.

Poslední přednáškou a zároveň hlavním tématem bylo v dnešní době velmi zmiňované téma – očkování. O očkování nám podal velmi poutavým způsobem informace pan prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti a ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Náplní přednášky byly jednotlivé klady a zápory očkování, mezinárodní očkovací plány nebo všeobecné pojetí očkování společností. V závěru přednášky proběhla diskuze a dotazy ohledně různých přístupů k vakcinaci. Překvapujícím faktem bylo, jak omezený pohled mají někteří pacienti (obzvláště maminky malých dětí) na očkování a co si pod ním vlastně představují.

Den byl zakončen rautem. Na výběr bylo nepřeberné množství občerstvení, od studených předkrmů v podobě salátů, přes teplá jídla až k dezertům. K dispozici byly také nápoje, např. káva, víno, či mnoho druhů ovocných džusů.

Tímto společnosti Zentiva děkujeme a těšíme se na další spolupráci a významné osobnosti české vědy v dalších letech.

Radek Joksch