23. Valná hromada 5. 5. 2015

Do pozic byli zvoleni:

Prezident: Vojtěch Ondra

Tajemník: Tereza Jelínková

Pokladník: Barbora Kuklová

Viceprezident pro vnitřní vztahy: Lucia Jánska

Viceprezident pro vnější vztahy: Radek Joksch

Viceprezident pro zahraničí: Zuzana Jirotková

Viceprezident pro vzdělávání: Petra Potěšilová

Viceprezident pro public relations: Aneta Zemanová

Všem zvoleným tímto z celého srdce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich funkčním období. To začne v říjnu termínem Podzimní schůze USF, na které dojde k oficiálnímu předání pozic. Dobu do tohoto předání nově zvolení stráví se stávajícím výborem, který jim bude předávat své bohaté zkušenosti.