Nabídka spolupráce

Unie studentů farmacie působí od roku 1994 jako významný prvek mezi studenty FaF VFU, spolupodílíme se na chodu fakulty a působíme take na úrovni profesionálních organizací farmaceutického odvětví.

Význam USF:

 • jsme jedni z hlavních partnerů fakulty, zprostředkováváme aktuální informace studentům FaF VFU a spolupracujeme s vedením fakulty na pořádání různých akcí (např. Festival vědy, Gaudeamus – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání)
 • již řadu let se nám úspěšně daří pro studenty FaF zajišťovat mnohé rozšiřující vzdělávací semináře (v říjnu jsme pořádali Seminář na téma Léky systémové enzymoterapie ve spolupráci s firmou MUCOS Pharma CZ s.r.o. a v blízké době chystáme vzdělávací workshopy ve spolupráci s neziskovou organizací Loono)
 • usnadňujeme studentům prvních ročníků přechod do vysokoškolského prostředí (pro letošní rok jsme vytvořili Studijní příručku, která obsahuje vše podstatné o fakultě, škole a mnohé další užitečné informace) a rovněž se snažíme připravovat budoucí absolventy na jejich kariérní život po přechodu do pracovního procesu
 • zajišťujeme farmaceutickým subjektům kontakt na studenty, například formou prezentace společnosti na fakultě v rámci Veletrhu pracovních příležitostí - JobFair
 • investujeme do údržby a rozvoje naší webové stránky
 • sídlo USF poskytuje zázemí pro všechny členy našeho spolku (studovnu, internetové připojení, tiskárnu, dataprojektor a v neposlední řadě i vybavenou kuchyňku)
 • podporujeme finančně účast studentů na evropských konferencích/seminářích EPSA (European pharmacy students´ association) a zahraničních pobytech

Konkrétní plány USF pro akademický rok 2017/2018:

 • koncem října jsme pořádali Evropský kongres studentů farmacie Autumn Assembly 2017 Brno pro více než 300 účastníků z celé Evropy
 • 9. března 2018 budeme pořádat XXIII. Ples farmaceutů
 • společně se zástupci fakulty spolupořádáme na jaře již XXIII. Studentskou vědeckou konferenci
 • chceme ve větší míře finančně podporovat zahraniční aktivity studentů (především účast členů USF na kongresech a konferencích pořádaných EPSA)
 • v letním semestru budeme organizovat výměnný pobyt s Francií (EPSA Twinnet program)
 • aktuálně spolupracujeme s neziskovou organizací Loono, která má pro naše studenty připravené tři workshopy v průběhu celého zimního semestru
 • v termínu – 4. 4. 2018 budeme na půdě univerzity pořádat Veletrh pracovních příležitostí – JobFair 2018.
 • podle možností chceme podporovat studenty účastnící se Student Exchange Programme (jedinečného celosvětového programu umožňujícího vykonávat část farmaceutické praxe v zahraničí)
 • po celou dobu školního roku máme v plánu udržovat spolupráci s IFMSA Brno na projektu Nemocnice pro medvídky, který má za cíl přiblížit prostředí zdravotnictví těm nejmenším z nás

 

Nabídka propagace:

 • dle konzultace s vedením fakulty jsme schopni pro Vaši společnost pořádat v prostorách fakulty Den společnosti. K pořádání této akce Vám dle Vašeho zájmu mohou být k dispozici naši studenti.
 • využití webových stránek USF na rok 2017-2018:
  • umístění internetového odkazu a loga Vaší společnosti
  • možnost inzerce Vámi pořádaných akcí v souvislosti se vzděláváním v oboru farmacie
  • možnost inzerce pracovních příležitostí pro studenty farmacie
 • prezentaci na XXIII. Plese farmaceutů formou velkoplošných bannerů v hlavním sále Kulturního domu Semilasso a umístěním loga do plesového bulletinu
 • účast na Veletrhu pracovních příležitostí – JobFair 2018 v termínu 3. – 4. 4. 2018
 • možnost sepsání smlouvy o spolupráci na individuálním projektu pro akademický rok 2017/2018

 

Očekávaná finanční podpora aktivit USF:

Logo na webové stránce USF 3 000 Kč
Banner na XXIII. Plese farmaceutů 5 000 Kč
Nabídka pracovních příležitostí a prezentace společnosti na web. stránce USF 8 000 Kč/rok
Inzerce na webových stránkách 1 000Kč/inzerát
Veletrh pracovních příležitostí - JobFair 2018  
Informační stánek na veletrhu 7 000 Kč
Prezentace společnosti na veletrhu 8 000 Kč
Den společnosti na fakultě 30 000 Kč
Individuální přání dohodou

 

Balíček pro hlavní partnery zahrnuje kompletní nabídku o celkové hodnotě 40 000 Kč s logem umístěným na titulní straně našeho webu.