Podpora zahraničních stáží a kongresů - Projekty ČLnK

Pro rok 2016 vyhlásila Česká lékárnická komora dva projekty. Prvním z nich je "Podpora studentů farmaceutických fakult na zahraničních stážích v lékárnách" a druhým "Podpora studentů farmaceutických fakult při výkonu volených funkcí v mezinárodních studentských asociacích a účasti na kongresech". Jak zahraniční stáž, tak kongres přitom musí probíhat v roce 2016 a konečný termín pro podání žádosti je 30. 9. 2016.

Ke stažení:

     Konkrétní informace k jednotlivým projektům

     Témata pro praxe ve veřejné lékárně

     Témata pro praxe v nemocniční lékárně

     Dotazník - podmínky pro lékárenství