Všechno, co jste kdy chtěli vědět o EPSA kongresech (ale báli jste se zeptat)

Pod zkratkou EPSA se skrývá Evropská farmaceutická studentská asociace - organizace, která sdružuje studenty farmacie po celé Evropě za účelem provázat studium, podpořit výměnu znalostí a zkušeností a umožnit poznání s našimi kolegy po celé Evropě. Jde o ryze studentskou organizaci a podobně jako v USF, i v EPSA má nejvyšší slovo Valná hromada - General assembly (často označovaná GA).

General assemblyTato valná hromada se skládá z oficiálních delegátů (OD). Každá organizace, která je členem EPSA má dva delegáty. Za Českou republiku jsou to čtyři delegáti - dva za Brno a dva za Hradec Králové, protože obě naše organizace jsou členem EPSA. Hlasovacím právem v naší republice podle dohody s Hradeckým Spolkem českých studentů farmacie disponuje právě naše Unie.

Dvakrát do roka je tedy zorganizován kongres, na kterém se tato GA schází a rozhoduje o vnitřních záležitostech EPSA. Podzimní kongres se nazývá Autumn assembly (AA), druhý kongres se pak koná na jaře a nazývá se Annual congress (AC). Na tomto kongrese se také konají volby, takže dokonce můžete kandidovat do pozic v EPSA týmu.

 WorkshopPořádat celý kongres pouze kvůli oficiálním záležitostem by však byla nuda. Na kongrese je toho naopak tolik, že GA vypadají jako drobný kousek programu jenom tak naokraj. Standardně kongres začíná odborným sympóziem podle tématu celého kongresu. Následně se připojuje mnoho paralelních workshopů, přednášek a tréningů. Účastníci tedy mají možnost poslechnout si současnou problematiku farmaceutického odvětví, diskutovat nad problémy se skutečnými kapacitami v oboru, vzdělávat se ve svém oboru a nebo pracovat na rozvoji své osobnosti formou softskillových tréningů.

Po namáhavém dni následuje sociální program. Události jako International night nebo Gala night jsou pro všechny zasvěcené naprosto legendární. Organizátoři si na vás připraví skutečné libůstky, takže během jednoho týdne zažijete hned několik nejlepších párty svého života.

Uniforms partyZa dobu kongresu se spolehlivě seznámíte s mnoha zajímavými lidmi z celé Evropy. Utvoříte nové kontakty a známosti a plán letního potulování po Evropě bude mít díky novým přátelům hned reálnější podobu.

Někdy to může vypadat, že "EPSA lidé" jsou trochu z jiného světa. Zde bych si dovolil jeden fakt. Kongres v Hradci byl pro třetinu účastníků první EPSA událostí. První den to na těchto lidech šlo poznat. Poslední den žádné takové rozdělení nebylo možné, pouhopouhý týden stačil k tomu, aby z víc jak tří set lidí udělal jednu velkou rodinu.