Farmaceutická distribúcia v Českej republike

 

Pred pár dňami som mal mimolekárenskú prax vo firme Movianto (so sídlom v Brne), kde mi bol celý systém ditribúcie LP vysvetlený. Posnažím sa podať vám informácie, ktoré budú užitočné a zaujímavé zároveň. Takže začnime!

Každé liečivo a LP sa musí, pravdaže, najprv niekde zrodiť, vyrobiť. Vyrábajú ich veľké farmaceutické spoločnosti po celom svete (Bayer, Krka, Pfizer, Merck...), ale aj v Českej republike (TEVA, Zentiva ) vo svojich „fabrikách“. Po výrobe a zabalení nepredstaviteľného množstva LP sú často vyslané na dlhú cestu. Doprava býva prevažne zabezpečená kamiónmi, veľmi málo leteckou prepravou. Miesta určenia, kam posielajú farmaceutické firmy svoje výrobky, sú dve: sklad Movianto (drvivá väčšina všetkých LP) alebo potom vlastný sklad liečiv danej farmaceutickej spoločnosti, ktorý má v ČR napríklad Zentiva.

Čo sa týka firmy Movianto, táto firma neslúži ako distribútor LP (len vo výnimočných prípadoch), ale ako určitý spojovník medzi farmaceutickou spoločnosťou a distribútorom. Movianto je v podstate jeden obrovský sklad LP, doplnkov stravy a prípravkov určených na predaj v lekárni, s kanceláriami, ktoré komunikujú so zástupcami jednotlivých farmaceutických firiem v Českej republike a sekundárnou výrobou liečiv a produktov určených do lekární (prebalovanie produktov, nalepovanie českých etikiet na ne a pod.) Na základe zmlúv, ktoré má Movianto s jednotlivými firmami, ich v plnom rozsahu aj zastupuje (napr. na faktúre s distribútorom je názov farmaceutickej firmy a nie Movianta) a uchováva ich majetok po rozličnú dobu, prípadne na požiadanie farmaceutickej firmy urobí kontrolu sekundárnych obalov LP. LP sa v tomto mega sklade uchovávajú na základe najvyšších bezpečnostných nariadení a opatrení od ministerstva a od SÚKL-u (Státního Ústavu pro Kontrolu Léčiv). Nachádza sa tu aj oddelená obria chladnička veľká ako dva domy a ďalší oddelený menší uzavretý sklad, kde sa uchovávajú omamné a psychotropné látky.

V Českej republike sa nachádzajú štyria oficiálny distribútori (Pharmos, ViaPharma - Gehe, Phoenix, Aliance Healthcare), ktorí zabezpečujú konečný dovoz LP do konkrétnej lekárne. Nemôžu si však dovoliť LP skladovať vo veľkom množstve (majú len malé sklady) a preto sú odkázaní na Movianto (prípadne vlastný sklad Zentivy ), s ktorým majú zmluvu. Prebieha to asi takto: ráno skladníci v Moviante ručne vychystajú konkrétne zákazky jednotlivých lekární, zkontrolujú objednávky, zabalia ich do krabíc a paliet a následne si ich na výdaji prevezme konkrétna distribučná firma, ktorá ich dopraví do danej lekárne a nesie za ne už plnú zodpovednosť.

V prípade vlastných skladov farmaceutických firiem (Zentiva, KRKA), je často zabezpečená aj distribúcia vlastným distribútorom danej firmy, čiže sa dá povedať, že LP idú priamo od výrobnej farmaceutickej firmy do lekárne. V ČR to však okrem Zentivy nie je častý zjav.