Rozvíjíme se - softskillový trénink

Nejprve jsme na lístečky napsali, co od trainingu očekáváme. Poté přišla první aktivita. Každý z nás měl 2 minuty na to se představit a ostatní mu napsali 1 pozitivní a 1 negativní věc, která je napadla. Dále jsme se zabývali prvním dojmem. Ne vždy je totiž první dojem správný a je důležité si to uvědomovat. Nejtěžší a nejzajímavější úkol celého trainingu bylo podle mě sestavení jednotlivých pater Maslowovy pyramidy. Vzhledem k tomu, že čas se rychle krátil, jsme si v rychlosti zkusili poslední aktivitu, která byla pro méně výtvarně nadané velmi náročná. Měli jsme nakreslit 3 obrázky o sobě, při čemž jeden z nich představoval lež. Úkolem ostatních bylo určit, který z obrázků není pravda. Ne vždy to bylo jednoznačné, ale společnými silami jsme se dobrali správného řešení. Na závěr jsme ohodnotili přínos trainingu a vyrazili do studeného večera. Myslím si, že všichni zúčastnění byli spokojení, a doufám, že se brzy můžeme těšit na další training.

Barča Kuklová 2. ročník