EAHP kongres ve Vídni

Článek Olgy Jurčíkové

21. kongres EAHP ve Vídni


V březnu jsem navštívila mezinárodní kongres nemocničních farmaceutů EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), který se konal ve Vídni. Jako studentka jsem využila výhodnější ceny a toho, že do Vídně je to z Brna jen kousek. Chtěla jsem se podívat, jak takový velký kongres probíhá, navštívit zajímavé přednášky a dozvědět se, jaké aktuální problémy teď hýbou světem nemocniční farmacie.

Kongres se konal od 16. do 18. března a jeho podtitulem bylo „Hospital pharmacists taking the lead – partnerships and technologies“. Volně přeloženo jako nemocniční farmaceuti přebírají vedení – partnerství a technologie.

Slavnostní zahájení proběhlo s ukázkou rakouské lidové hudby a tanců, následovaly projevy hlavních představitelů EAHP a první přednáška, jejímž tématem byl individuální přístup k pacientům. Myšlenky z této přednášky se pak v různých obměnách prolínaly celým kongresem. Léčba by měla být přizpůsobena životnímu stylu pacienta a dobře informovaný a poučený pacient by měl být schopen spolurozhodovat o léčbě, diskutovat s lékařem a farmaceutem její efektivitu, nežádoucí účinky, atd. Tedy být klíčovým prvkem v procesu rozhodování. Je třeba vzít v úvahu, že zejména pacienti s chronickým onemocněním jsou, co se týče jejich choroby, „odborníky“, znají průběh svého onemocnění, ví, jak se cítí a měli by se aktivně podílet na plánu své léčby. Farmaceut by pak měl být rádcem, správně pacienta v jeho rozhodování nasměrovat a podporovat jej.

Na středeční odpoledne pak byla část programu určena právě pro studenty. Opět jsme se vrátili k tématu personalizované medicíny a následně jsme na případu kazuistiky ve skupinkách diskutovali o možnostech léčby a úpravách stávajícího léčebného plánu dané pacientky, především vzhledem k osteoporóze, kterou pacientka trpěla, a možnostech antikoagulační léčby během a po plánované operaci kyčelního kloubu.

Z dalšího programu kongresu mě zaujala například přednáška o současných možnostech a limitech antibiotické léčby, kdy se vzrůstajícím počtem rezistentních bakteriálních kmenů na používaná antibiotika se do popředí zájmu dostávají antibiotika objevená již dříve, ale jejichž používání se příliš nerozšířilo. K dispozici jsou i nově schválená antibiotika, jejich podání je však velmi drahé a nevykazuje o mnoho lepší efekt než antibiotika současně užívaná v terapii. Terapie pomocí bakteriofágů je pak stále ještě v nedohlednu. Dále mi přišly přínosné přednášky o problematice monoklonálních látek, léčbě onkologických pacientů, atd.

Součástí kongresu byla také výstava a prezentace farmaceutických společností a organizací, která byla přístupná v průběhu celého kongresu a kde jednotlivé firmy představovaly nově vyvinuté technologie.

Celkově se mi kongres líbil a myslím, že to byla dobrá zkušenost. Nevím, jak bych jeho přínos hodnotila z pohledu profesionála, i jako studentka jsem si však z nabízených přednášek a seminářů byla schopna vybrat témata, která mě zaujala a získala jsem alespoň lehký náhled na to, kam obor nemocniční farmacie v budoucnosti směřuje.

 

Olga Jurčíková