Summer University 2016 v Białystoku

 

Článek Jiřího Pláška

       
       Evropská asociace studentů farmacie (EPSA) každoročně zaštiťuje několik velkých událostí. Jednou z nich je i Summer University (SU), která letos proběhla 2. až 8. srpna v Polsku. Polský farmaceutický spolek Young Pharmacy Poland zde hostil 125 studentů farmacie z 24 evropských zemí. Brněnskou FaF zde zastupovali 4 účastníci. 

       Místem konání 18. ročníku SU se tento rok stal Białystok (někdy také přezdívaný „Zelené plíce Polska“) na severovýchodě Polska. Kromě úchvatné přírody se tamní region honosí bohatou historií, již jsme mohli částečně okusit při hledání pokladů během prozkoumávání centra města.

     Letní škola studentům umožňuje seznámit se s novými lidmi z cizích zemí, případně se shledat s přáteli z minulých EPSA akcí. Dále nabízí rozšíření vědomostí z farmaceutické problematiky a rozvíjení osobních vlastností při trénincích, tzv. soft skills. V neposlední řadě také možnost prožít spoustu nezapomenutelných zážitků.

      „Farmaceut, hrdina tisíce tváří“ bylo tématem letošního edukačního programu SU. Všichni účastníci SU si před začátkem školy vybrali témata, jež je zajímala ze spousty nabízených workshopů a tréninků. Přednášející workshopů se starali o prohloubení našich znalostí z oborů farmaceutického finančnictví, managementu, klinických studií a dalších. Druhou částí edukačního byly tréninky, na nichž jsme rozvíjeli své soft skills.

      Jednou z mnoha úloh lékárníků je vzdělávání veřejnosti, a proto na SU proběhla (stejně jako na každé jiné EPSA události) zdravotní kampaň pro veřejnost. Zde byla pojmenována "Hygiene your summer". Během ní jsme poučili obyvatele Bialystoku o osobní hygieně.

       V rámci poznávání polské přírody nabídli organizátoři SU dobrovolníkům výlet do Białowiezského národního parku u hranic s Běloruskem. I když je park známý hlavně díky své velké populaci zubrů evropských, nepodařilo se nám živého zubra spařit. Součástí exkurze národního parku byla i prohlídka muzea tamní fauny, kde jsme již zubry viděli (leč pouze vycpané).

       Po vzdělávací části dne jsme se mohli odreagovat prožitím sociálního programu. Zahajovací ceremonie se konala v nedalekém barokním Paláci Branických. Další večery se nesly v duchu různých témat. Při Flinstones Party se všichni převlékli do prehistorických kostýmů. Polish Night nám nabídla okusit tradiční polskou kuchyni na hostině na nedalekém statku. Během 18th EPSA SU Birthday Party jsme společně oslavili plnoletost Summer University. Celou Evropu jsme ochutnali a procestovali během International Night, na níž každý stát prezentoval ta nejtypičtější jídla a pití pro vlastní zemi. Celá událost byla velkolepě zakončena gala večerem.

       Jelikož byla letošní Summer University první EPSA událost, které jsem se účastnil, nevěděl jsem, co čekat. Byl jsem však velmi mile překvapen a nyní mi nezbývá než všem doporučit zažít následující akce pořádané EPSA na vlastní kůži.

 

Jiří Plášek