Mezinárodní kongres studentů farmacie na Sicílii 2013

V pondělí, 22. 4., se pomalu začali sjíždět všichni účastníci kongresu. Odpoledne proběhl první meeting oficiálních delegátů. V rámci tohoto meetingu jsme se dozvěděli, jak probíhá celý kongres, parlament i workshopy. První večer byl uveden uvítacím ceremoniálem, při němž oficiální delegáty přivítal sám rektor Univerzity v Katánii. Od úterního dopoledne začal vzdělávací program týkající se možností specializace ve farmacii. V rámci sympozia jsme si vyslechli nejnovější trendy v oblasti specializací ve farmacii, ať již na poli technologickém, výzkumném či klinickém. Přednášeli nám odborníci z předních firem a společností, například pan doktor Roberto Frontini, představitel EAHP (evropská asociace nemocničních farmaceutů) anebo Tony Payton, člen týmu emTRAiN, který se specializuje na ulehčení vyhledávání specializačních kurzů ve farmacii, ať již pro pregraduální nebo postgraduální studium. Na závěr symposia proběhla volná diskuze s přednášejícími. Následující dny probíhalo General Assembly, parlament, jehož se za každý stát účastnili dva oficiální delegáti. Na těchto sněmech se probíraly nejen nejrůznější otázky týkající budoucnosti EPSA (European pharmaceutical students‘ association), jako je volba vedení pro následující rok, hlasovalo se také o přijetí nových zemí do asociace. Tento rok se členem stal náš východní soused, Slovensko, dále Gruzie a Rusko.

Paralelně s valnou hromadou probíhaly interaktivní trainingy a workshopy, kterých se studenti účastnili dle svých zájmů. V nabídce tak byl například workshop STELLA modeling, který se zabýval novým programem pro simulaci osudu léčiva v organismu, workshop na téma Hospital pharmacy, který účastníkům poskytl hlubší pohled na aspekty práce jako nemocniční farmaceut i s výhodami, nevýhodami a povinnostmi. Z trainingů proběhl například Stress management, training kreativity a další.

Nedílnou součástí každého kongresu je i možnost poznat studenty z jiných zemí. Měli jsme možnost srovnat studium u nás i jinde v Evropě, překvapilo nás například zjištění, že více než polovina Dánských absolventů nachází uplatnění v průmyslu, nebo skutečnost,že v Maďarsku není povinná absolventská praxe a tak jsme debatovali o důležitosti sjednocení curricula v rámci Evropy. Zajištěn byl i večerní program na různá témata – Italian night, Carnival, ale především International night, na níž jsme měli možnost nahlédnout do gastronomického ráje – každý stát prezentoval svá typická jídla a nápoje. Poslední noc před odjezdem proběhl galavečer s rozloučením a shrnutím úspěchu kongresu.

A co jsme si z kongresu přivezli? Kromě nových vědomostí a informací o možnostech našeho budoucího uplatnění jsme otevřeli nové možnosti mobilit pro naše studenty v rámci workshopu o programu TWINN.

Příští půlroční kongres se bude konat na podzim ve Španělské Valencii, čímž všechny zájemce srdečně zveme. Pokud však spíše než teplo a pláže preferujete chladnější podnebí, počkejte si na každoroční kongres, který se v dubnu příštího roku bude konat v Norsku!