Beánia je študentská slávnosť, kedy starší študenti prijímajú medzi seba svojich nováčikov. My sme mali možnosť sa jej zúčastniť, a to 13.11.2013 v Bratislave.

Ve dnech 8.-9.11. jsme se, spolu se zástupci Spolku českých studentů farmacie z Hradce, zúčastnili XXIII. sjezdu ČLnK v Jihlavě.

Spousta z vás ví a někteří tuší, že naše Unie studentů farmacie je členem Evropské asociace studentů farmacie (EPSA). A právě EPSA letos pořádala již osmou výroční recepci v evropském parlamentu v Bruselu.

Ako ste sa možno dopočuli, alebo možno aj nie, pár ľudí z vedenia dostalo tú možnosť absolvovať na konci marca školenie pod názvom SPC Leadership camp Krakow, ktorý organizoval poľský celoštátny spolok „Mladá Farmácia“ a zúčastnili sa ho farmaceutické spolky z Českej republiky, Slovenskej republiky a samozrejme študenti z Poľska.