Sjezd ČLnK 2013

Po příjezdu jsme shlédli první blok jednání, který byl následován koncertem Jihlavského pěveckého sboru Melodie. První den byl zakončen rautem a společenským večerem. Zde jsme se seznámili se spoustou významných členů, mimo jiné jsme vedli dlouhou debatu s prezidentem ČLnK PharmDr. Lubomírem Chudobou o současném stavu v lékárnách, o naší Unii, Hradeckém spolku a dalších věcech.

Další den následoval závěrečný blok jednání, ve kterém se u některých témat vedly velice vášnivé debaty. Zejména tomu bylo ohledně navýšení rozpočtu pro PR. Přibližně v půlce bloku došlo i na nás a Lukáš Hromčík pronesl krátký a lehce kritický proslov, ve kterém vyjádřil znepokojení s řetězcovými lékárnami. Celý sjezd byl zakončen pozdním obědem, kde nám dělali společnost manželé Nedopilovi (bývalá členka USF a bývalý člen SČSF).

Z celého sjezdu máme ale bohužel dost smíšené pocity. Na jednu stranu jsme se seznámili se spoustou lidí a probrali mnoho témat, ale na druhou stranu jsme byli svědky neprofesionality, která panovala během oficiálního jednání. Přesto ale můžeme prohlásit, že účast považujeme za úspěšnou a za rok se dalšího sjezdu bezpochyby zúčastníme.