Bratislavská Beánie 2013

Slávnosť otvorili svojimi príhovormi dekan farmaceutickej fakulty UK – profesor Pavel Mučaji ahostí prívital aj zástupca  Slovenského spolku študentov farmácie.

Hudobná paleta bola skutočne bohatá. Od ľudovej hudby (FS Karpaty) cez rock and roll-ové kapely The Rockefellas a The Cellmates. Na záver nás potešil aj DJ.

Zoznámili sme sa s bratislavskými študentmi zo Slovenského spolku študentov farmácie a taktiež s kolegami z Českého spolku študentov farmácie pôsobiaceho v Hradci Králové. Bol to pre nás veľmi príjemný večer, nadviazali sme nové kontakty, vymenili si užitočné skúsenosti. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať.

Ďakujeme SSŠF za pozvanie a USF za možnosť reprezentovať Brno na tomto podujatí.